Klicka här för att läsa mer om vår policy för kameraövervakning

Avtalsvillkor vid registrering

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker anläggningen, bokar och genomför pass, bokar och avropar tjänster (som behandlingar och personlig träning), tecknar, ändrar och avslutar abonnemang, betalar varor och tjänster,  skapar ett konto eller i övrigt använder våra Tjänster. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss

 • personnummer, e-postadress, telefonnummer (namn- och adressuppgifter hämtas från Skatteverket)
 • information om betalning inklusive bank och bankkonto vid autogiro
 • lösenord (om du väljer att byta)
 • information som vi ber dig lämna om du anmäler ett problem med våra Tjänster
 • annan information som du lämnar när du anmäler dig för våra Tjänster, ansluter till dem eller ber oss om kompletterande tjänster.

Användargenererade personuppgifter.

 • uppgifter om när du passerar in på anläggningen.
 • uppgifter om vilka klasser du bokar, checkar in på samt hur incheckningar följer våra bokningsregler.
 • uppgifter om dina eventuella val av typ av träning, som ”Kondition” eller ”Styrka” vid incheckning.
 • uppgifter om besök i våra Tjänster, vilket exempelvis kan vara inloggning, bokningar och avbokningar.
 • dina köppreferenser, exempelvis vilka varor du köper i receptionen och hur ofta.
 • uppgifter om din MAC-adress och typ av mobil enhet, om du väljer att använda vårt trådlösa nät.

Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter

Vi kan komplettera den information som vi samlar in om dig med information som vi får från tredje parter. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter från Skatteverket (folkbokföringen), BRP Systems AB som tillhandahåller vårt affärssystem och tillika är vårt personuppgiftsombud, Microsoft som tillhandahåller vår e-postlösning, parter som tillhandahåller lösningar för autogiro (banker och Bankgirot) samt för krav- och inkassohantering.

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

A) För vårt avtalsförhållandes skull:

 • För att kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig, bland annat att tillmötesgå dina eventuella bokningar, ge dig en bättre upplevelse av våra Tjänster och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.
 • För att hantera betalningar för ditt konto och skicka dig beställnings- och faktureringsinformation.
 • För att administrera dina köp så att du kan passera in och boka pass de tider på dygnet du är berättigad enligt ditt avtal.
 • För att skicka meddelanden till dig om t.ex. en pass blivit inställt eller bokningsreglerna åsidosatts eller t.ex. om en betalning fallerat. Vidare för att kunna skicka kvitton, avtalskopior och bokningar etc.
 • För att kommunicera med dig angående ditt avtal, ditt konto eller dina beställningar av våra Tjänster.
 • För att meddela dig om ändringar i våra Tjänster.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

B) För våra berättigade ändamål:

 • För att dela dina uppgifter med andra bolag i när det krävs för administrativa ändamål (t.ex. betalningsrutiner) eller för att tillhandahålla våra Tjänster till dig (t.ex. bokningsrutiner).
 • För att förbättra våra Tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter.
 • För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra Tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

C) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.