CMS-Travelpass

Vi är med i nätverket CMS, Club Management System, vilket också ger oss tillgång till något som heter CMS Travelpass. Har du ett aktivt träningskort hos oss på AIM Studio innebär det att du kan träna gratis på ett antal anläggningar i Sverige och Norden.

Hur gör du för att använda ditt travelpass?

  1. Besök https://cms-travelpass.com/find-club/ för att kolla om det finns någon club på just den ort Du ska besöka.
  2. Ta med alternativt hämta ut ditt Travelpass i vår reception för att få en giltig stämpel. Utan denna datumstämpel och signatur från oss är Ditt Travelpass ogiltigt. Efter stämpling gäller kortet i 30 dagar.
  3. Ditt Travelpass ska sen visas upp tillsammans med ditt medlemskort när du besöker den andra cluben.