Vår terapeut Lisa

Lisa är specialutbildad och certifierad inom NeuroKinetic Therapy®  vilket är en manuell undersöknings- och behandlingsmetod för muskler och leder som syftar till att korrigera kompensatoriska rörelsemönster. Denna obalans mellan muskler kan ha uppstått efter skada, operation eller långvarigt ofördelaktiga rörelser som då leder till smärta.

Lisa har erfarenhet av alla typer av smärttillstånd och rörelsehinder i kroppen, både långvariga och akuta. Hon har arbetat mycket med smärta och stelhet som uppkommer av en inaktiv livsstil med för mycket stillasittande, men även smärta från överbelastningar och skador i samband med träning/idrotter.

Lisa har också ett stort intresse för samspelet mellan diafragma, bäckenbotten och magmuskulatur och kollar på hur dessa påverkar smärta, stress och prestationsförmåga. Hon jobbar även med att undersöka dessa mönster efter förlossningar där till exempel ärr efter kejsarsnitt kan påverka musklerna.

PRISLISTA

FYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING

Nybesök – 900kr/ 55 min

Återbesök – 650kr / 45 min

Funktionell analys av din kropp för att hitta grundorsaken till smärtan. Ingår bl.a. neuromuskulär analys för korrigering av kompensatoriska rörelsemönster, skadehistorik, muskeltestning, manuell muskelterapi.

MAMMAUNDERSÖKNING

Nybesök – 900kr/ 55 min

Återbesök – 650kr / 45 min

För dig som har förlöst ett eller flera barn. Syftar till att återställa kroppen till de rörelsemönster som fanns innan graviditeten så att du återfår den funktion som du hade innan du blev gravid. Testning av funktion i bålmuskulatur och bäckenbotten. Behandlar ev. påverkan av ärr från kejsarsnitt. Tidigast 6 veckor efter förlossning.

MASSAGE

900kr / 55 min

500kr / 25 min

Massagen individanpassas baserat på dina besvär och önskemål.

THERAMASSAGE

500 kr / 25 min

Theramassage är en perfekt kombination för dig som behöver en djup muskelavslappning till fullo. Behandlingen är för dig som tränar hårt och behöver snabb återhämtning och för dig med muskelspänningar. Behandlingen består av ca 15 min med massagepistolen Theragun-Pro och sedan avslutas 15 min med djupgående massage.

AKUPUNKTUR

700kr / 40 min

DRY NEEDLING

500kr / 25 min

Dry needling är en teknik där vi använder oss av akupunkturnålar för att upphäva smärta och besvär i en muskel. Dry needling ger oftast mycket bra effekt då man har gått lite för länge med sina besvär. Vi vill försöka få till en lokal effekt som ökar cirkulationen i muskeln och detta gör vi genom att arbeta med nålen i muskeln tills den slappnar av. Vi behandlar de så kallade triggerpunkerna, som kan kännas som hårda strängar i muskeln. Dessa triggerpunkter som kan ge huvudvärk eller ischias kan släppa helt efter att vi fått punkten, strängen att släppa.
Genom forskning kan man även se att det finns en neurologisk och biokemisk effekt i området. Namnet dryneedling kommer av att vi använder en nål, men inte tillsätter några läkemedel.

PERSONLIG TRÄNING MED FYSIOTERAPEUT

900kr / 60 min